Košt 2019

Výsledky soutěže:

Výsledky odborné poroty:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18gF3z-FOOutjDGlIRKMDsvZ83fdJtDVcSel3RMBbH3I/edit?fbclid=IwAR1CuyX5d_iFUwndgXQX-cnSf40HaEOXBbfbZ6OAIOALKUELSq3RcUXLqtE#gid=0

————————————————————————————

Výsledky laické poroty:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16stLIFOibCkxY3qYI-8MW9QVLMCDYYUo-JVXUnEdzYM/edit?fbclid=IwAR1utjKL8Z5JoYi3Xj23QirS3PkEm8nSqTISqk5-328xdj66OND8TegV_us#gid=0

========================================================================================

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Degustace a bodování vzorků probíhá anonymně (každý vzorek je označen pouze číslem).
 2. Odtajnění vzorků proběhne po skončení finálového kola a po vyhodnocení výsledků.
 3. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro košt slivovice poskytne řádně označený vzorek v množství 0,3 l.
 4. Při předání vzorku oznámí účastník jméno, druh pálenky, adresu bydliště, telefon a pálenici, ve které byl vzorek vypálen.
 5. Soutěž probíhá v kategoriích:
  1. Jablko
  2. Hruška
  3. Švestka
  4. Třešeň
  5. Ostatní
 6. Tři nejlepší vzorky z každé kategorie budou věcně ohodnoceny.
 7. Vzorky v soutěži jsou nevratné.
 8. Maximální počet vzorků od jednoho soutěžícího je limitován na 2 vzorky.
 9. Každý, kdo odevzdá soutěžní vzorek získá „Vstupenku do laické komise“.
  1. Vstupenka do laické komise opravňuje soutěžícího hodnotit 5 náhodných vzorků a podílet se na hodnocení v laické soutěži.
  2. Soutěžící se nemusí stát členem laické komise – koštování je dobrovolné
 10. Vstupné na akci je dobrovolné. V případě, že se bude návštěvník chtít podílet na hodnocení, lze za poplatek 50 Kč získat „Vstupenku do laické komise“.
 11. Odborná porota bude rozdělena do komisí (počet komisí bude upraven dle počtu vzorků).
 12. Hodnotí se dvou až tří-kolově (počet kol závisí na počtu vzorků).
 13. Do finále postupují nejlepší vzorky z jednotlivých skupin (počet skupin, počet degustátorů ve skupině i počet postupujících vzorků se určí na začátku koštu s ohledem na počet vzorků a degustátorů.)
 14. V případě stejného počtu bodů určí pořadatelská komise způsob posouzení vzorků.
 15. Degustace se může zúčastnit jen osoba starší 18 let.
 16. Průběh koštu řídí a organizuje pořadatelská komise, která zejména přijímá vzorky do soutěže, stanovuje hodnotící komise a jejich počet, stanovuje počet vzorků k hodnocení v jedné komisi a počet postupujících vzorků, stanovuje postup rozstřelu při stejném množství bodů jednotlivých vzorků, podle počtu získaných bodů stanovuje konečné pořadí.

 

PRAVIDLA ODBORNÉ POROTY

 • Porotci jsou rozděleni do komisí. Vedoucího komise určí pořadatel.
 • Vzorky budou hodnoceny patnáctibodovou stupnicí.
 • Každá komise bude hodnotit určený počet vzorků a vzorky různých druhů destilátů.
 • Všechny lahve budou označeny pouze soutěžním číslem a druhem destilátu.
 • V prvním kole dostane komise určitý počet vzorků, které každý člen poroty ohodnotí dle tabulky senzorického hodnocení. Ze všech degustačních komisí postoupí do dalšího kola 6 – 10 vzorků s nejvyšším bodovým hodnocením (počet postupujících vzorků závisí na celkovém počtu vzorků).
 • V následujícím kole postupující vzorky hodnotí jiná komise, kterým opět přidělí adekvátní bodové ohodnocení.
 • U vzorků, které nepostoupili ze základního kola nebude zveřejněno pořadí.